Căderea Bastiliei nr. 65

București, România

Telefon

+4 021 316 4018

Mail

office@searchltd.ro

ACTUALIZAREA STUDIULUI DE CIRCULAȚIE GENERALĂ ȘI ORGANIZAREA TRANSPORTULUI PUBLIC URBAN DIN MUNICIPIUL BISTRIȚA

Beneficiar: Primăria Municipiului Bistrița

Locație: 

Bistrița, România

Obiectul contractului:

Studiu de circulație generală și organizarea transportului public

Finanțare: 

Buget local

Descriere:

Primăria municipiulul Bistrița si-a dorit actualizarea Studiului de circulație pentru a putea stabili o serie de reglementări urbanistice. Studiul de circulație a constituit suport următoarelor documentații: planul de amenajare și echipare a teritoriului de influență (P.A.T.); planuri urbanistice zonale, sectoriale sau pentru zone funcționale (P.U.Z.); planuri urbanistice de detaliu (P.U.D.) precum și pentru studii de amplasament și de ocupare a teritoriului; studii privind protecția mediului.

În etapa analizei situației actuale s-au făcut măsurători de trafic, s-au cules date socio-economice și s-au făcut anchete. Aceste date au stat la baza modelului de trafic al municipiului Bistrița. Pe baza acestui model calibrat s-au evidențiat disfuncțiile situației actuale și s-a configurat Planul de Organizarea Circulației, la nivelul actual studiului.

Terapia circulației a avut în vedere noul Plan de Organizare a Circulației, reconfigurarea traseelor de transport public și studiul intersecțiilor.

În cadrul etapei Soluții și măsuri de terapie a circulației, s-au detaliat propunerile de reorganizare a circulației pe principalele axe ale rețelei majore și s-au facut propuneri de îmbunătățire a circulației în intersecții.