Căderea Bastiliei nr. 65

București, România

Telefon

+4 021 316 4018

Mail

office@searchltd.ro

STUDIU DE CIRCULATIE PENTRU MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Proiectarea și implementarea bazei de date tehnice stradale

Beneficiar: Primaria Municipiului Cluj Napoca

Descriere:

Studiul de circulație pentru municipiul Cluj-Napoca a fost abordat într-o concepție integrată prin abordarea tuturor componentelor sale, și anume:

• planul de Organizare a Circulației actuale, ce cuprinde totalitatea reglementarilor actuale privind desfășurarea circulației;
• îmbunătățirea condițiilor de circulație pentru etapa actuală ce cuprinde un Plan de fluidizare a circulației în zona centrală și analiza sistemului de semaforizare actual, inclusiv detalii de amenajare a circulației pentru intersecțiile semaforizate;
• modelarea matematică a traficului actual pe rețeaua actuală;
• prognoza fluxurilor de circulație pe rețeaua de perspectivă în diferite variante de dezvoltare a ei, dimensionarea rețelei stradale de perspectivă.
În paralel cu aceste analize s-a procedat la investigarea stării tehnice a 200 km de bandă de circulație din rețeaua stradală majoră.

De asemenea a fost analizat și transportul public de călători în următorii pasi:

• analiza critică a sistemului actual de linii de transport public din punct de vedere al funcționalității, gradului de încarcare și al capacității de transport;
• modelarea cererii actuale a călătorilor pentru momentele de varf ale deplasărilor la muncă și a rețelei actuale de linii de transport public, simularea fluxurilor de călători pe fiecare linie;
• analiza unei alternative la modul actual de organizare a liniilor, indicatori tehnico-economici comparativi.

La finalul studiului a fost elaborată o sinteză care a inclus principalele aspecte legate de analiza și prognoza traficului, soluții imediate de îmbunătățire a circulației și o listă de proiecte/plan de acțiune pentru implementarea soluțiilor propuse. Sinteza studiului a fost predată și în format electronic, astfel încat să poată fi utilizată inclusiv la actualizarea PUG-ului.

Studiul este pentru Primaria Cluj Napoca un instrument eficient in luarea hoȚararilor in raport cu organizarea actuala si viitoare a circulatiei.