English
 
 
Cresterea mobilitatii, dar si dorinta de reducere a congestiei, a numarului de accidente si a poluarii mediului inconjurator impun o atenta planificare si dezvoltare a retelelor de transport. In acest sens, studiile de trafic stau la baza planificarii si dezvoltarii coerente a retelelor de transport, atat la nivel national si regional, cat si la nivel urban.

Fiecare categorie de studiu de trafic dezvoltata de SEARCH CORPORATION furnizeaza elemente precum:
 • in cadrul master planurilor de transport sau a strategiilor de dezvoltare a infrastructurilor de transport:
  • analize ale cererii de transport, dar si a tendintelor sale viitoare,
  • prioritizari si portofolii de proiecte vizand lucrari de natura investitionala, modernizari/reabilitari, dar si lucrari de intretinere pe termen scurt, mediu sau lung;
 • in cadrul studiilor de fezabilitate:
  • estimarea fluxurilor de trafic actuale si de perspectiva pentru diferite perioade de timp inclusiv pentru analiza oportunitatii investitiei, cat si pentru evaluarea impactului proiectului asupra mediului inconjurator (emisii noxe, zgomot etc.);
  • estimarea numarului de benzi de circulatie si a nivelului de serviciu;
  • traficul de calcul pentru dimensionarea sistemului rutier;
imagebar.jpg
 • in cadrul studiilor generale de circulatie:
  • analiza situatiei actuale, prognoze de trafic,
  • estimarea capacitatii de circulatie in intersectii, mod de organizare si functionare a intersectiilor;
  • propuneri de reorganizare/reamenajare a circulatiei; etapizarea implementarii solutiilor;
  • ierarhizarea primara a proiectelor;
 • in cadrul studiilor de fundamentare a documentatiilor de urbanism: PUZ, PUG, PATJ, PATZ, PATN
  • armonizarea dezvoltarii retelei de transport in acord cu cea urbanistica;
  • evaluarea impactului asupra retelei de transport existente in cazul aparitiei unor noi dezvoltari, precum si propuneri de organizare/amenajare a circulatiei in vederea conectarii noii retele la reteaua existenta.
 • in cadrul studiilor privind transportul public de calatori:
  • identificarea problemelor in transportul public;
  • indicarea solutii pentru optimizarea funcionarii sistemului de transport public;
  • evaluarea alternativelor de imbunatatire a transportului public etc.
Categorii de clienti:
 • administratii nationale si locale
 • autoritati locale (Consilii Judetene, Consilii locale, Primarii)
 • clienti privati (dezvoltatori si colaboratori)
PROIECTE REPREZENTATIVE
studii_trafic
 
Copyright © 1999-2023 Search Corporation