Căderea Bastiliei nr. 65

București, România

Telefon

+4 021 316 4018

Mail

office@searchltd.ro

Exproprieri

În domeniul Exproprierilor, furnizăm următoarele tipuri de servicii:
  • Evaluare  terenuri afectate de exproprieri și întocmire raport de evaluare
  • Identificare proprietari și proprietăți afectate
  • Proiectare documentații de expropriere
  • Întocmire documentații cadastrale
  • Consultanță, asistență și reprezentare juridică privind procedura de expropriere
  • Înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară, asupra imobilelor expropriate
Telefon

+4 021 316 4018

Mail

office@searchltd.ro

Adresa

Căderea Bastiliei nr. 65
București România

Despre noi

Avem o structură interdisciplinară care ne permite sa livrăm proiecte complexe, prin utilizarea în mod  integrat a capabilităților diferite ale profesioniștilor noștri.

Revista Presei

Accesul la această secțiune se face cu parolă

SEARCH CORPORATION Copyright © 2022. All Right Reserved.