Căderea Bastiliei nr. 65

București, România

Telefon

+4 021 316 4018

Mail

office@searchltd.ro

Supervizarea Construcțiilor

În domeniul Supervizării Lucrărilor, furnizăm următoarele tipuri de servicii:
 • Asistăm Beneficiarul la serviciile de achiziție:
  • întocmire documente de licitație pentru achiziția lucrărilor de construcții
  • participare la procesul de selecție a constructorului prin întocmirea rapoartelor de evaluare
  • asistenta Beneficiarului la negocierea și semnarea contractului cu ofertantul câștigător
 • Servicii de supervizare a execuției lucrărilor din punct de vedere calitativ, cantitativ și financiar
 • Servicii post execuție
  • întocmire Carte Tehnica a Construcției
  • urmărire evoluție în timp a lucrărilor pe perioada de garanție
  • întocmire manuale de întreținere
Telefon

+4 021 316 4018

Mail

office@searchltd.ro

Adresa

Căderea Bastiliei nr. 65
București România

Despre noi

Avem o structură interdisciplinară care ne permite sa livrăm proiecte complexe, prin utilizarea în mod  integrat a capabilităților diferite ale profesioniștilor noștri.

Revista Presei

Accesul la această secțiune se face cu parolă

SEARCH CORPORATION Copyright © 2022. All Right Reserved.