Căderea Bastiliei nr. 65

București, România

Telefon

+4 021 316 4018

Mail

office@searchltd.ro

AEROPORTUL INTERNAȚIONAL IAȘI

Beneficiar: Consiliul Județean Iași

Locatie: 

Iași, România

Descriere:

Principalele obiective avute în vedere în cadrul contractelor/proiectelor efectuate pentru Dezvoltarea și Modernizarea Aeroportului Iași (Studiu de Prefezabilitate, Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic, Caiete de sarcini și Detalii de execuție) au fost urmatoarele:

• Determinarea capacitatii portante reale prin metoda ACN/PCN a Pistei aeroportului de 1800 m lungime
• Studierea a 14 variante de amplasare a Pistei de decolare-aterizare având ca îmbracaminte rutieră betonul de ciment sau asfaltul, inclusiv prelungirea acesteia de la 1800 m la 2500 m/2800 m corespunzatoare unui trafic aerian intern și internațional de pasageri și marfă efectuat cu aeronave cu litera de cod „D” conform clasificarii Organizației Internaționale a Aviației Civile
• Dotarea Pistei cu echipamente pentru protecția navigației aeriene și sisteme moderne de balizaj, radare, etc.
• Echiparea aeroportului cu mijloace tehnice specifice acestui complex obiectiv
• Asigurarea siguranței traficului aerian pe aeroport cu împrejmuiri, porți, puncte de control etc.
• Identificarea și proiectarea a noi căi rutiere de acces la aeroport
• Lucrări de drenare a suprafețelor de mișcare aeroportuare
• Depozit de carburanți pentru aviație și auto de 500 t
• Utilități, instalații de alimentare cu energie electrică, apă, canalizare ape uzate etc.
• Prezentarea lucrărilor efectuate pe 4 module (Pista și toate suprafețele de mișcare și acces pe aeroport, Terminal pasageri, Terminal cargo, Hangar de întreținere și reparații aeronave)