Căderea Bastiliei nr. 65

București, România

Telefon

+4 021 316 4018

Mail

office@searchltd.ro

AUTOSTRADA BUCUREȘTI – PITEȘTI

Lucrări pentru modernizare și introducerea taxării

Beneficiar: CNAIR
Țara: România
Valoarea investiției: 100 mil Eur
Finanțare: BERD si Guvernul României
Lungime: 96 km

Servicii furnizate:

Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic, Detalii de Execuție, Asistență Tehnică

Partener: SEEE (Franța)

Descriere proiect:

Autostrada București-Pitești este parte din Coridorul de transport auto Pan Eurpean IV care traversează Eurpa de la Est la Vest, pe teritoriul tării noastre asigurând legătură rutieră între vest și portul Constanța.

Lucrările de modernizare au constat în:

• Ranforsarea structurii rutiere asfaltice existente
• Reparații ale structurii rutiere din beton de ciment (km 23 – 46) și așternerea la rece a unui strat bituminos foarte subțire de tip slurry seal
• Ranforsarea sectorului km 81 – 84 (cu rol și de pistă aviatică)
• Parapeți demontabili pentru sectorul de pistă aviatică și pentru sectoarele prevăzute cu treceri peste banda mediană pentru situații speciale
• Realizarea a trei noduri rutiere noi și modernizarea nodurilor rutiere existente
• Execuția a 10 pasaje noi peste autostradă și lucrări de reparații la pasajele și podurile existente (16 buc)
• Amenajarea acceselor la spațiile de serviciu
• Amenajarea a două stații de taxare
• Viteza de proiectare : 120 Km/h
• Noduri rutiere: 3
• Poduri si pasaje: 9

Dotări:

• Centru de intretinere si coordonare
• 2 Spatii de parcare
• Statie de taxare