Căderea Bastiliei nr. 65

București, România

Telefon

+4 021 316 4018

Mail

office@searchltd.ro

INCINTA DIN PILOȚI FORAȚI PARCAJ SUBTERAN SUCEAVA

Beneficiar: Primaria Municipiului Suceava
Țara: România
Valoarea investiției: 1.8 mil Eur
Sursa de Finanțare: Primaria Municipiului Suceava

Servicii furnizate:

Proiect Tehnic și Detalii de Execuție

Descriere proiect:

În vederea construcției a două parcări subterane în piața centrală a municipiul Suceava, foarte aproape de imobilele existente, s-au realizat incinte din piloți forați care au presupus desfășurarea urmatoărelor lucrări:

• Foraje geotehnice cu adâncime înte 10 – 16 m
• Incinte din piloți secanți d = 600 mm, L = 14 m
• Îmbunătățirea terenului de fundare prin injecții
• Sprijiniri metalice provizorii
• Refacerea lucrărilor de drenaj existente
• Lucrări de drenaj suplimentare
• Excavații pe etape de lucru în interior incintă
• Măsurători ale deplasărilor incintei de piloți cu ajutorul inclinometrelor
• Măsurători nivel pânză freatică cu ajutorul piezometrelor
• Măsurători topografice ale construcțiilor invecinate

Nivelul pânzei freatice:

• Parcaj 1 – la adâncime de 3 m
• Parcaj 2 – la adâncime de 4 m