Căderea Bastiliei nr. 65

București, România

Telefon

+4 021 316 4018

Mail

office@searchltd.ro

PASAJ INFERIOR COMPLEX RUTIER MICHELANGELO, TIMIȘOARA

Beneficiar: MUNICIPIUL TIMIȘOARA
Țara: România
Finanțare: Fonduri Europene nerambursabile
Valoarea investiției: 15.5 mil Eur

Lungime totală: 583 m (111 m zona acoperită)

Servicii furnizate:

Studiu de fezabilitate, Caiet de sarcini, Proiect tehnic, Detalii de execuție

Descriere proiect:

Pasajul a făcut parte dintr-un proiect mai amplu care a prevăzut fluidizarea traficului în zona centrală a orașului la sud de canalul Bega.

Pasajul inferior este prevazut cu:

• două benzi circulație 2 x 5,5 m (una pe fiecare sens)
• două trotuare tehnice (unul pentru fiecare cale)

Gabarit pe verticală: 5 m