Căderea Bastiliei nr. 65

București, România

Telefon

+4 021 316 4018

Mail

office@searchltd.ro

STUDIU GENERAL DE CIRCULAȚIE LA NIVELUL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ȘI LA NIVELUL TERITORIULUI DE INFLUENȚĂ (PERIURBAN)

Beneficiar: Primaria Municipiului Constanța

Servicii furnizate:

Studiu de fundamentare Plan de Urbanism General. Secțiunea circulație.

Descriere:

Studiul general de circulație la nivelul municipiului Constanta și la nivelul teritoriului de influență (periurban) a avut la baza un model de trafic extins până la nivelul teritoriul periurban, incluzând o parte din rețeaua rutieră din portul Constanța.

Lucrarea a inclus propuneri privind dezvoltarea rețelei stradale și o etapizare a acestora.

Ținând seama de fluxurile de trafic simulate, dar și de poziția și funcționalitatea în ansamblul rețelei stradale, au fost marcate toate intersecțiile semaforizate și/sau nesemaforizate care necesitau reamenajare și/sau introducerea/revederea semaforizării.

De asemenea s-a făcut o analiza asupra legăturilor dintre modul de transport rutier și celelalte moduri de transport (feroviar, naval și aerian).